Svensktillverkade ventilations-produkter för höga krav

Vi är en av Sveriges ledande tillverkare och utvecklare av ventilationsprodukter. I våra effektiva och moderna produktionsanläggningar skapas framtidens inomhusklimat.

rasch_fasadskylt_om_foretaget_774x304px

Verksamhetspolicy

Genom våra ledord Teknik, Kvalitet och Support utvecklar, marknadsför och säljer vi ventilationsprodukter tillverkade av Rasch AB. Genom ständig förbättring möter vi marknadens behov och skapar långsiktiga relationer till våra kunder. För att möta en marknad i förändring krävs innovativ produktutveckling och god kompetens hos vår personal. Vårt kvalitetsarbete utgör grunden för att nå våra ledord.

Vi skall
– hålla oss uppdaterade gällande lagar och förordningar samt att de efterlevs
– hålla oss informerade om framsteg inom forskning och utveckling inom vårt verksamhetsområde.
Dessa åtaganden, som också är relaterade till företagets miljöaspekter, betraktas som en miniminivå att uppfylla.
– sträva efter att utveckla, producera och sälja varor och tjänster inom ventilation och luftbehandling på ett sådant sätt att ekologisk hållbar utveckling främjas
– föra en dialog med alla intressenter med syfte att alltid vara välinformerade om relevanta miljöförhållanden
– eftersträva en god arbetsmiljö vid våra arbetsplatser
– eftersträva full kunskap om våra intressenters krav och förväntningar samt tillfredsställa dessa behov bättre än våra konkurrenter så att våra kunder alltid känner fullt förtroende för oss
– eftersträva att varje uppdrag är en rekommendation för kommande affärer

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och 14001:2004.

Per-Magnus Magnusson 2016-02-10

teknik_kvalitet_support_774x304px

Historik

Redan på 30-talet var Rasch igång med sin verksamhet i Motala. I mitten av 90-talet köptes Rasch av Hydria Invest och verksamheten blev helt och hållet inriktad på tillverkning åt det nybildade försäljningsföretaget Bevent Rasch.

Idag står den 10 000 kvadratmeter stora anläggningen i Motala till förfogande med en toppmodern maskinpark för en flexibel tillverkning med möjlighet till snabb omställning mellan tillverkning av större serier och enstaka special- och projektanpassade produkter. Här finns också en utvecklingsavdelning samt ett stort lager med lagerhållning av standardprodukter.

1930
Rasch grundas.

1960
Verksamheten flyttas till Norrsten utanför Motala.

1982
Entreprenadverksamheten avyttras och verksamheten blir helt produktionsinriktad.

1986
HNJ (Incenitive) förvärvar Rasch.

1996
Hydria Invest förvärvar Rasch.

2004
Bygger ut verkstaden med 2000 m2 .
KMI:s tillverkning flyttas till Rasch.

2009
Utökar och bygger om till totalt 9400 m2 med kontor, konferensrum, showroom och lagerdel.
Rasch Direct startar.

2013
Förvärvar produktionsenhet i Jönköping av Hallströms Verkstäder AB.

Moderbolaget Hydria Invest

Rasch ingår i den Boråsbaserade koncernen Hydria Group. Det är en familjeägd koncern med tyngdpunkt på svensktillverkade kvalitetsprodukter inom ventilation och vattenrening. I koncernen finns också ett antal servicebolag. Läs mer på www.hydria.se