Bevent Rasch hedersomnämnda på Svensk Ventilations årsmöte

fredag, 17 maj, 2013

Den 16 maj höll Svensk Ventilation årsmöte i Rimbo utanför Stockholm.

Bevent Rasch är medlemmar och deltar aktivt, bland annat i en styrgrupp som jobbar med brandfrågor.

Just nu tas en handbok för praktiska lösningar inom brandskydd i ventilationssystem fram. Under årsmötet tilldelades brandgruppen, och däribland Bevent Rasch, hedersomnämnande för ett starkt engagemang.

Svensk Ventilation är en branschförening som jobbar hårt för att upplysa om vikten av ett bra inneklimat men också med att marknadsföra ventilation som en framtidsbransch då behovet av kvalificerad arbetskraft är stort.

Läs mer på www.svenskventilation.se

Svensk_vent_logo