Brandprov pågår

torsdag, 26 februari, 2015

Just nu pågår brandprov av varianter på Rasch senaste brandspjäll som kommer ut på marknaden senare i år. Brandproven görs både i det egna labbet i Motala, på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås och andra provningsinstitut i Europa.

Förberedelserna inför ett brandprov pågår i cirka sex månader då Rasch provar ut olika storlekar och gör interna provningar. Sedan följer cirka fyra tester. Det finns en harmoniserad Europeisk produktstandard för brandspjäll, vilket gör att de måste provas på ett standardiserat sätt. Spjällen utsätts för en standardiserad temperaturökning samtidigt som man trycksätter spjället. Läckage och temperaturer mäts under hela förloppet och jämförs med de satta gränserna för högsta värdet.

-Temperaturkurvan ska likna hur det ser ut vid en riktig brand, och det mest kritiska momentet är att spjället tappar formen. Ugnen når runt 700 grader efter 10 minuter. Efter 40 minuter har spjället expanderat klart, och då har även värmekurvan planat ut, berättar produktutvecklare Pär Hermansson.

bric_utvad_bild_371x168px

I Sverige ställer Boverket vissa högre krav på brandspjäll, till exempel att de ska stänga på signal från rökdetektor, varför Rasch valt att P-märka dessa. Rasch har utvecklat fem olika serier av CE och P-märkta brandspjäll, provade för flera montagealternativ. Spjällen livslängdsprovas också för 20 000 cykler. Det finns två olika typer av spjäll – det ena både skyddar från öppna lågor och brandgas samt isolerar från värmespridning och tillverkas i ett keramiskt material, det andra skyddar från öppna lågor och rökgas och tillverkas i ren plåt. Alla spjäll testas för att klara av olika monteringssätt.

-Det är en förmån att få vara med och ta fram produkter och se hur allt går till från start till slut. Vi har fina möjligheter att testa i vår egen ugn i Motala innan vi gör de slutgiltiga testerna vilket är en stor fördel, säger Pär Hermansson.

moderna_konstruktionsmetoder_provugn_370x242px

Rasch har en egen ugn för brandprov i Motala.

Par-Hermansson_200x200px

Pär Hermasson