Produktionen i Jönköping flyttar till Motala

måndag, 30 januari, 2017

I maj gick det första flyttlasset från Rasch lokaler i Jönköping till Motala, och det sista i oktober.

-Nu är allt på plats och vi är igång med produktionen, säger Anders Wolving, plats- och produktionschef i Motala.

Första steget i flytten var produktionen av cirkulära spjäll, både för internt bruk och till nya externa kunder. I andra steget flyttades produktionen av runda och rektangulära ljuddämpare.

-I Jönköping fanns en stor kompetens på cirkulära produkter vilket vi tagit tillvara på i Motala. Kvaliteten på prdukterna är hög med bland annat hög täthet och betydligt snyggare utseende på ljuddämpare än andra fabrikat vilket är viktigt då de ofta sitter synligt, förklarar Anders.

Under våren och hösten har flera av medarbetarna i Motala varit i Jönköping 3-4 dagar i veckan för upplärning, och personal från Jönköpingsverkstaden har varit på plats i Motala under slutet av året för att hjälpa till med att ställa in maskiner och lära ut tekniken. Under hösten har man även flyttat omkring i produktionen för att göra plats för de nya maskinerna och gjort extra lagerplats. Många maskiner är specialanpassade för unika produktegenskaper, vilket har varit en utmaning för Motala.

-Vi lär oss hela tiden känna alla varianter av produkterna och försöker hitta vårt eget sätt för en effektiv och säker produktion. Det är inte helt problemfritt att flytta tillverkning under pågående produktion, men det viktigaste är att behålla och utveckla den kunskap och teknik som fabriken i Jönköping byggt upp under många år.