Rasch AB förvärvar produktionsenhet i Jönköping av Hallströms Verkstäder AB

onsdag, 4 december, 2013

Den 1 december 2013 övertar Rasch Hallströms produktionsenhet i Jönköping. Förvärvet ökar kapaciteten och ger nya produkter och kunder till Rasch, som i sin tur kan bidra med konstruktion och lagerhållning.

-Hallströms tillför både kunskap och produkter till Rasch, samtidigt som de har en bra geografisk placering i förhållande till bolagen i vår egen koncern och våra kunder, säger Tor-Björn Danielsson, VD för Rasch.

Rasch är en av Sveriges främsta tillverkare av ventilationsprodukter och producerar bland annat brandspjäll, takhuvar och spjäll. Stort arbete läggs på utveckling av framtida produkter, och under året har bland annat flera helt nya CE-märkta brandspjäll lanserats.

Hallströms Jönköpingsenhet med 12 anställda har en 40 år lång tradition av att tillverka framförallt cirkulära ventilationsprodukter, såsom spjäll, ljuddämpare och detaljer. Produktionsenheten kommer att integreras som en del av Rasch, med ambitionen att fortsätta utveckla avdelningen på plats i Jönköping.

-Verksamheten i Jönköping fortsätter på samma vis som tidigare, och vi ser fram emot en spännande framtid tillsammans med våra kunder.
För vidare information kontakta Tor-Björn Danielsson, VD för Rasch. 033-23 67 83.

Rasch AB i Motala ingår i Boråskoncernen Hydria Invest, har 50 anställda och omsätter ca 90Mkr. Produkterna marknadsförs i huvudsak av systerföretagen Bevent Rasch och Rasch Direct som finns i Borås, Stockholm och Malmö.

rasch_fabriken_jonkoping_774x304px