Teamet bakom DELTA

torsdag, 7 juli, 2016

I över ett år har utvecklingsteamet på Rasch arbetat med att ta fram de nya tak-huvarna i DELTA-kon-ceptet. I augusti togs den första prototypen fram, och på Nordbygg i april presenterades nyheten på marknaden.

Produktutvecklaren Pär Hermans-son har varit projektledare för DELTA och visar stolt upp de nya takhuvarna på Bevent Rasch Innovation Center i Motala.

–    Det har varit en rejäl utmaning och väldigt kul, sammanfattar han och fort-sätter:

–    Våra takhuvar har funnits på marknaden i 30 år och har blivit ett riktigt signum för Rasch. Man känner igen våra huvar på två kilometers avstånd, och vi har bara gjort små förändringar och förbättringar genom åren, men nu ville vi ta huvprodukten in i nästa generation.

Vid uppstarten för snart ett och ett halvt år sedan samlades BRIC-teamet och gjorde en sammanställning över befintliga produkter på marknaden, och tog fram de krav de själva ville se på prestanda, design och olika finesser.

-Alla i gruppen fick fria händer och göra skisser att ta med till nästa möte, det var väldigt nyttigt och några av idéerna från det mötet finns med i slutprodukten.

Tanken med den nya huven var att göra det lättare för kunden att välja rätt, skapa en huv som ger lågt tryckfall över hela driftspannet för att spara energi, och att göra det möjligt för kunden att anpassa designen efter sina egna önskemål. Istället för att ta fram en prototyp anlitade Rasch produktuvecklingsbyrån Prodelox som tog fram en digital modell med ett virtuellt luftflöde. På så sätt kunde BRIC-teamet ändra vinklar, testa olika flöden, trimma tryckfall och hela tiden optimera produkten via CFD-simuleringar, utan att behöva ta fram flera prototyper.

–    CFD-simuleringen har medfört att vi kunnat testa fler funktionslösningar som hade varit oerhört tidskrävande, om inte omöjliga, att tillverka som prototyper. Det är ett jättebra hjälpmedel, och man ser resultatet av ändringarna direkt, säger Pär och visar en skärm med de första skisserna de körde i programmet, och hur olika färger markerar hur de olika ändringarna påverkade tryckfallet.

–    När vi var nöjda med resultatet i programmet byggde vi en prototyp och testade själva i vår rigg. Det skilde bara 1 pascal från Prodeloxs beräkningar –helt otroligt.

De nya huvarna har ett upp till halverat tryckfall jämfört med de tidigare modellerna, vilket var BRIC-teamets mål från första början.

– Det tryckfall vi fått fram nu är det lägsta vi känner till att man kan få på marknaden, annars måste man gå upp i storlek på huven, men vi vill fördjupa kunskapen så att man kan välja rätt storlek och fortfarande få lågt tryckfall, förklarar Pär.

Även om funktionen alltid kommer först för utvecklingsteamet är designen även viktig. De nya huvarna har ett kjolpaket som kan bytas ut för att bättre passa in med byggnaden, och de kan också beställas i det nya materialet Magnelis, ett innovativt och motståndskraftigt material som klarar korrosivitetsklass C5.

-Vi erbjuder standardval, men kunden har även möjlighet att göra andra val som gör att produkten antingen sticker ut eller smälter bättre in med arkitekturen. Vi vill locka kunden att sätta sin egen touch.

För Pär som ursprungligen kommer från entreprenadsidan var det viktigt att tänka till kring hanteringen av huvarna och att underlätta säkra lyft.