Innovation center

Kraven på inomhusklimatet i fastigheter ökar hela tiden och den allt större europeiska marknaden gör att vi ställs inför krav vi inte tidigare ställts inför, som branschstandarder och krav från myndigheter. I vårt eget Innovation Center pågår ett ständigt arbete med att utveckla nya, innovativa produkter.

BRIC_bevent_rasch_innovation_center_1_774x304px

Inom Rasch finns alla de byggstenar som behövs för ett kontinuerligt utvecklingsarbete, och tack vare vårt eget labb kan vi redan i ett tidigt skede göra skal- eller fullständighetsprovningar.

BRIC_bevent_rasch_innovation_center_2_774x304px

Vi har i Rasch lång och djup kunskap om vårt produktområde men samarbetar också mycket med extern kompetens för att optimera och utveckla våra produkter. Detta gör oss också till en mycket stark OEM-leverantör av ventilationsprodukter. För vissa projekt utför vi mätningar på enstaka fullskaleprototyper, eller på samtliga produkter.

Svenskventilation_medlem

Svensk Ventilation är en branschförening för tillverkare och installatörer där Rasch är engagerade i brandfrågor och framtagning av standarder. Vi försöker förmedla kunskap vi fått från brandprover som bidrar till brandsäkrare installationer, som upphängningar av kanaler.

2014 tog Svensk Ventilation fram en handbok för brandsäkrare ventilationsinstallatione. Rasch bidrog tillsammans med andra tillverkare med kunskaper och erfarenheter från produktutvecklingen.

praktiska_losningar_brandskydd

Boken: Praktiska lösningar, Brandskydd