Miljö- och kvalitetsarbete

Ledningssystemen ISO 9001 och 14001 ligger till grund för hela vår verksamhet. Det hjälper oss att styra verksamheten mot att ständigt förbättra våra produkter och ta vara på våra kunders önskemål och synpunkter. Det hjälper oss också att arbeta med miljöfrågor för att våra produkter ska ha en så låg miljöpåverkan som möjligt och att våra processer alltid uppfyller lagar och krav. Tex finns många av våra produkter i databaser för miljöbedömda byggvaror.

Flera av våra produkter faller under harmoniserade standarder under CPR, byggproduktförordningen. Det innebär också krav på kontroll av notifierat externt kontrollorgan. Detta ställer krav inte bara på produkter utan hela organisationen.

Vi levererar också produkter till projekt och kunder som ställer speciella krav både på verksamhet och produkter. Tex utförs externa audits och leveranser med material och svetscertifikat.

miljo_kvalitet_774x304px