Svensktillverkade ventilations-produkter för höga krav

Vi är en av Sveriges ledande tillverkare och utvecklare av ventilationsprodukter. I våra effektiva och moderna produktionsanläggningar skapas framtidens inomhusklimat.

rasch_fasadskylt_om_foretaget_774x304px

Kvalitets- och miljöpolicy

KVALITETSPOLICY
Utdrag från vår kvalitetspolicy:

Bevent Rasch och Rasch AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer energieffektiva ventilationsprodukter.
Genom ständig förbättring möter vi marknadens behov och skapar långsiktiga relationer till våra kunder.

MILJÖPOLICY
Utdrag från vår miljöpolicy:

Genom ett strukturerat arbetssätt och ständiga förbättringar skall miljöpåverkan från fabrik, produkter och tjänster minskas så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart.
De uppnår vi bl.a. genom att aktivt identifiera och arbeta med våra betydande miljöaspekter inom tjänster, produktion och produkter och på så sätt förbättra vår miljöprestanda.

teknik_kvalitet_support_774x304px

Historik

Redan på 30-talet var Rasch igång med sin verksamhet i Motala. I mitten av 90-talet köptes Rasch av Hydria Invest och verksamheten blev helt och hållet inriktad på tillverkning åt det nybildade försäljningsföretaget Bevent Rasch.

Idag står den 10 000 kvadratmeter stora anläggningen i Motala till förfogande med en toppmodern maskinpark för en flexibel tillverkning med möjlighet till snabb omställning mellan tillverkning av större serier och enstaka special- och projektanpassade produkter. Här finns också en utvecklingsavdelning samt ett stort lager med lagerhållning av standardprodukter.

1930
Rasch grundas.

1960
Verksamheten flyttas till Norrsten utanför Motala.

1982
Entreprenadverksamheten avyttras och verksamheten blir helt produktionsinriktad.

1986
HNJ (Incenitive) förvärvar Rasch.

1996
Hydria Invest förvärvar Rasch.

2004
Bygger ut verkstaden med 2000 m2 .
KMI:s tillverkning flyttas till Rasch.

2009
Utökar och bygger om till totalt 9400 m2 med kontor, konferensrum, showroom och lagerdel.
Rasch Direct startar.

2013
Förvärvar produktionsenhet i Jönköping av Hallströms Verkstäder AB.

Moderbolaget Hydria Invest

Rasch ingår i den Boråsbaserade koncernen Hydria Group. Det är en familjeägd koncern med tyngdpunkt på svensktillverkade kvalitetsprodukter inom ventilation och vattenrening. I koncernen finns också ett antal servicebolag. Läs mer på www.hydria.se