Vår produktion

rasch_fabriken_motala_774x304px

Motala

Produktionsenheten i Motala ligger i Norrstens industriområde söder om staden i ett område som hela tiden expanderar och som ger möjlighet till egen expansion. Motala är en anrik industristad med mycket lokal kompetens, och det geografiska läget i mitten av Sverige med nya riksväg 50 i anknytning underlättar logistiken och tillgängligheten.

Moderna konstruktionsmetoder

Alla Rasch produkter ritas upp i 3D Cad där man kan beräkna plåtutbredningar och simulera  rörelsefunktioner. Utvecklings- och konstruktionsavdelningen arbetar ständigt med att ta fram nya produkter och uppdatera befintliga.

-Vi kan specialanpassa alla våra produkter till kunden och ändra mått eller liknande. Då ritar vi om och konstruerar allting från början, och det finns då även dokumentation och ritningsunderlag för framtida beställningar eller reservdelar, säger produktionschef Anders Wolving.
Det egna labbet är kalibrerat och validerat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och används för att göra brand- och ljudprov, mäta luftflöde, tryckfall och täthet.

moderna_konstruktionsmetoder_labbet_774x304px

Labbet används dagligen för att kontrollera att produkter som är under utvecklingsfas uppfyller våra egna krav och vissa standarder, eller att slumpvis kontrollera CE-märkta produkter. Vi har även en mobil fläkt som vi kan testa större saker på utomhus.

moderna_konstruktionsmetoder_provugn_370x242px

I provugnen gör Rasch egna tester innan de slutgiltiga, samt livslängdprovningar av ett antal produkter per år.

moderna_konstuktionsmetoder_medarbetare_370x242px

Våra medarbetare är specialiserade inom sina områden och har lång erfarenhet, de flesta över tio år.

RPS – Rasch Production System

Rasch Production System är företagets egen framtagna metod för verksamhetsutveckling.

Systemet består av tydliga riktlinjer för att underlätta arbetet och höja säkerheten i produktionen, bland annat genom konkreta säkerhetsregler och daglig produktionsstatistik.

rps_produktionen_774x304px

RPS består av fem punkter: Säkerhet, Förebyggande underhåll, Stabilitet, Problemlösning och Ständiga förbättringar.

Avancerade produktionsresurser

Rasch har över 6500 aktiva produkter som tillverkas och kalibreras i fabriken. I plåttillverkningen finns en stans och en bockmaskin som kan köras obemannade. I pulverlacksanläggningen, som är utförd enligt dagens högt ställda krav på miljöpåverkan, lackas en stor del av produkterna efter kundens önskemål. Alla huvar och galler levereras i klass C3 – för produkter med högre krav på miljöklass finns möjlighet att pulverlackera med polyesterlack.

avancerade_produktionsresurser_salvagini_774x304px

Till vårt förfogande finns en avancerad maskinpark. För att få hög kvalitet använder vi duktiga leverantörer som tillsammans med oss tar fram utrustning för vårt behov. Bland annat finns en plåtbearbetningslinje från Salvagnini, stansmaskin från PrimaPower och ett antal kantpressar från Ursviken.

avancerade_produktionsresurser_stans_370x242px

Samtliga artiklar finns med i vårt affärssystem vilket ger en hög produktkvalitet. Vi levererar även produkter med mycket höga krav på dokumentation och kontroll.

avancerade_produktionsresurser_robotmatad_kantpress_370x242px

Att kunna automatisera produktion och materialhantering är viktigt för att utnyttja maskiner och nå en hög effektivitet. Vi arbetar hela tiden med att optimera produkter och produktion.

avancerade_produktionsresurser_lacken_370x242px

För bästa korrosionsskydd har vi en modern pulverlackanläggning och lagerhåller 16 standardkulörer. Här lackas produkter upp till fyra meter.

rasch_somsvests_jonkoping_370x242px

Rasch har lång erfarenhet av tillverkning och utveckling av ventilationsprodukter.

Lager och logistik

Vi lagerför både standardprodukter och halvfabrikat på våra lager och kan utrusta och specialanpassa våra produkter helt enligt kundens önskemål med leverans inom två dagar.

Vårt egenutvecklade logistiksystem med handdatorer ger en effektiv hantering och snabba leveranser – och vi vågar lova en 98 procent hög leveranssäkerhet.

lager

lager2

lager3