Vi ökar kapaciteten med ny kantpress

fredag, 30 januari, 2015

Förberedelsearbetet inför den nya robotcellens ankomst har pågått sedan september. I sista veckan i februari togs den äntligen i drift.

Den nya robotiserade kantpressen bockar plåt, kan göra mer avancerade detaljer och har ett materialhanteringssystem som gör att den kan köras obemannad vilket öppnar upp möjligheten för att ha produktionen igång även kvällsoch nattid.

-Vi har gjort test där vi ställer in pallar som maskinen hämtar upp, bockar, och sedan skjuter ut när det är klart och ställer innanför grindar. I vårt första test hade vi igång maskinen åtta timmar, och just nu klarar den av två materialpallar in och upp till sex stycken ut, förklarar produktionschefen Anders Wolving och tillägger att det blir en ergonomisk avlastning för operatören med en robotiserad maskin:

-På så sätt slipper man göra alla lyft och vridningar själv.

Robotcellen tar upp cirka tio gånger tio meter golvyta och under våren har man gjort en stor layoutförändring i förtillverkningen och monteringsdelen av fabriken för att optimera och effektivisera.

-Vi har lagt om så att det blir ett bättre flöde och en bättre överblick, bland annat genom att flytta förmontaget av brandspjäll och lägga det i anslutning till de  om gör spjällsvep åt brandspjäll så att de lättare kan samarbeta och kommunicera.

Vi har gjort så med flera grupper så att man får en närmare kontakt sinsemellan och kan hjälpa varandra utan att behöva gå så långt.

I samband med den nya robotcellen fick man även en ny stansmaskin av det finska märket Primapower till fabriken. Även den är försedd med materialhantering.

-Det ökar kapaciteten och minskar vårt behov av att lägga ut jobb hos leverantörer. Vi har sett fram emot att få våra nya maskiner väldigt mycket – det är som rena julafton i fabriken nu!